close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 28 marca 2017

  21 marca br. została zainaugurowana wystawa o chrzcie Polski na Uniwersytecie Rafael Urdaneta w Maracaibo

  Wystawa pokazuje przyczyny, przebieg i znaczenie chrystianizacji ziem polskich rozpoczętej w roku 966 Chrztem księcia Mieszka I. Można ją podziwiać w Sali E Auli Magna Uniwersytetu do końca kwietnia br. W godzinach 9am-5pm. 29ego marca o 15:30 odbędzie się projekcja polskiego filmu „Krzyż i Korona”, dokument opowiadający o 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę.

   

  Obchody 1050 – lecia Chrztu Polski

   

  Przyjęcie przez Księcia Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa dla całego państwa. Powstałe na przestrzeni lat państwo, między Odrą a Bugiem, było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne pogańskie religie. W 963 r. Mieszko opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, a tym samym dostał się w strefę wpływów cesarza niemieckiego. Książę wiedział o jego planach podporządkowania obszarów leżących na wschodzie Europy i chęci ustanowienia biskupstwa w Magdeburgu. Aby zapobiec tym dążeniom, Mieszko zdecydował przyjąć chrzest. W 965r. Mieszko poślubił więc czeską księżniczkę Dobrawę, a tym samym zyskał sojusznika przeciwko groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku, Związkowi Wieleckiemu.

   

  Chrzest wprowadził Polskę do grona chrześcijańskich państw Europy i miał duże znaczenie dla kulturowego i cywilizacyjnego rozwoju kraju. Mieszko I umocnił też swoją władzę. Do Polski zaczęli przybywać duchowni, a powszechna wśród nich znajomość łaciny ułatwiała władcy kontakty międzynarodowe. Chrześcijaństwo odegrało również ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Szerzenie się religii chrześcijańskiej sprzyjało rozwojowi literatury sztuki, nauki, jak również wzbogacaniu słownictwa. Polscy zakonnicy Cyryl i Metody przyczynili się do rozwoju języka słowiańskiego i dzięki nim powstał alfabet słowiański. Inny polski duchowny, Mikołaj Kopernik, który zasłynął jako astronom, zasłużył się dla ludzkości dzięki teorii heliocentrycznej.

   

  Dzięki chrześcijaństwu zaczęło konsolidować się społeczeństwo, wśród którego coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość narodowości polskiej i zakorzenienia we wspólnocie Europy. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu umocnieniu. Na przełomie historii chrześcijaństwo pomagało Polakom zachować tożsamość narodową, język i kulturę. Było to szczególnie ważne w XIX wieku, kiedy Polska została wymazana z mapy Europy za sprawą swoich potężnych sąsiadów. Również w XX wieku korzenie chrześcijańskie przyczyniły się do wyzwolenia kraju spod dwóch totalitaryzmów: niemieckiego faszyzmu i sowieckiego komunizmu, a w konsekwencji, po upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku, nastąpiło  zjednoczenie Europy.

   

  sala
  interesados
  El Consul y las autoridades de la URU

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: