close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA PODRÓZUJĄCYCH

 •  

   

   

  Informacje dla obywateli polskich podróżujących do krajów akredytacji Ambasady RP w Caracas dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w serwisie Polak za granicą. Z serwisu dowiedzą się Państwo m.in. czy podróżując potrzeba jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców. „Polak za granicą” zawiera również listę porad dla podróżujących oraz ostrzeżenia.

  Korzystasz ze smartfonu lub tabletu? Przed podróżą pobierz bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej. iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę.

   

   

   

  Zachęcamy do korzystania z serwisu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwy konsulat/wydział konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (ambasadę).

   

  Polecane strony:

  Bezpieczne wakacje – poradnik dla udających się w podróż zagraniczną

   

   

   

  WENEZUELA

   

  NOWOŚCI:

  31.03.2017

   

   

  W związku z rozwojem sytuacji politycznej w Wenezueli możliwe jest wystąpienie demonstracji i manifestacji w Caracas, jak i innych miastach, w szczególności w pobliżu siedzib Trybunału Konstytucyjnego, Parlamentu, budynków ministerialnych, na głównych placach centrum miasta, czy na uniwersytetach, jak np. Universidad Central de Venezuela. W celu uniknięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego zaleca się obywatelom polskim przebywającym w kraju zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące monitorowanie sytuacji, unikanie zgromadzeń publicznych i stosowanie się do zaleceń sił porządkowych.

   

  Możliwe jest wystąpienie utrudnień w komunikacji i w transporcie oraz zaopatrzeniu w produkty pierwszej potrzeby. Granica lądowa z Kolumbią i z Brazylią może być okresowo zamykana.

   

  Ze względu na duże zagrożenie przestępczością zorganizowaną, na terenach przygranicznych z Kolumbią obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa. Odradzamy podróżowanie w te rejony kraju. W przypadku konieczności wyjazdu, prosimy o zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz oraz o kontakt z Ambasadą RP w Caracas.

   

   

  19.12.2016

   

  Lokalne media podają, że w ostatnich tygodniach wzrosła ilość grabieży w niektórych regionach kraju.

   

  Podjęto decyzję o wycofaniu z obiegu banknotów 100 boliwarów, co spowodowało duże utrudnienia w dostępie gotówki na rynku.

   

   

  12.10.2016

   

  Informacja o stanie bezpieczeństwa w Wenezueli

   

  W związku z pogarszającą się sytuacją polityczno-ekonomiczną w Wenezueli Ambasada RP w Caracas zaleca ograniczenie podróży do tego kraju do niezbędnego minimum.

   

  Wysoka inflacja, dewaluacja lokalnej waluty, duże braki podstawowych produktów spożywczych i lekarstw powodują niezadowolenie społeczne. Podczas zgromadzeń i demonstracji w większych ośrodkach miejskich może dochodzić do plądrowania sklepów i starć z policją. Dodatkowo, regularnie występują utrudnienia w komunikacji i w transporcie.

   

  Zaleca się podróżowanie tylko w wyjazdach zorganizowanych, w celach biznesowych lub odwiedzin rodziny. Obywatele polscy przebywający w Wenezueli powinni jednak zachować szczególną ostrożność, na bieżąco monitorować sytuację bezpieczeństwa, unikać zgromadzeń publicznych i demonstracji, a w przypadkach alarmowych porozumieć się z Ambasadą RP w Caracas. Przypominamy o możliwości rejestracji podróży w systemie Odyseusz.

   

  Ambasada RP w Caracas informuje, że - zgodnie z decyzją prezydentów Wenezueli i Kolumbii - od dnia 11 sierpnia 2016 r. granica na 5 przejściach granicznych między oboma krajami została ponownie otwarta dla ruchu pieszych w godzinach 6:00 - 21:00. Planowane jest również przywrócenie ruchu samochodowego. Ze względu jednak na duże zagrożenie przestępczością zorganizowaną, na terenach przygranicznych nadal należy zachować specjalne środki bezpieczeństwa. 

   

  Ze względu na duże zagrożenie przestępczością zorganizowaną na całym terytorium kraju, a w szczególności w dużych miastach jak Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Barcelona, w tym w okolicach międzynarodowego portu lotniczego Maiquetia-Caracas, należy zachowywać specjalne środki bezpieczeństwa. Turyści często padają ofiarą zorganizowanych grup wyłudzaczy. Coraz częściej dochodzi też do porwań dla okupu oraz napadów z wykorzystaniem broni palnej, które mogą zakończyć się śmiercią. Bezwzględnie należy unikać podróżowania po zmroku i wykorzystywać wyłącznie zaufane środki transportu.

   

   

   PRZEPISY CELNE

   

  Na lotnisku i innych przejściach granicznych obowiązuje kontrola sanitarna. Zabrania się wwożenia żywności. Służbie celnej należy obowiązkowo zgłosić wwożone i wywożone dewizy przekraczające kwotę 10 tys. USD. Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT za zakupione w Wenezueli towary. Wwóz rzeczy wartościowych (kamery wideo, aparaty fotograficzne, komputery itp.) należy zgłaszać w otrzymywanym w samolocie formularzu:  deklaracja celna, który odbierają służby celne podczas przekraczania granicy.

   

  NARKOTYKI

   

  Ambasada RP w Caracas zwraca się z ostrzeżeniem do podróżujących do Wenezueli w związku z przypadkami zatrzymań obywateli polskich przy próbie przemytu narkotyków. Wyroki za próby przemytu narkotyków są wysokie - 15 lub więcej lat więzienia. Warunki w wenezuelskich więzieniach są bardzo trudne (kłopoty z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły żywnościowe i higieny osobistej, duża skala przemocy w więzieniach).

   

  INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z WENEZUELI DO BRAZYLII

   

  Ambasada RP w Caracas przypomina wszystkim podróżującym z Wenezueli do Brazylii, że przy przekraczaniu granicy obowiązuje ważne szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółtej febrze), dokonane przynajmniej 10 dni przed planowaną datą przekroczenia granicy wenezuelsko-brazylijskiej. Brak zaświadczenia o szczepieniu może być powodem niewpuszczenia na terytorium Brazylii.

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  Podróżujących liniami lotniczymi na terenie Wenezueli infromujemy, że oficjalna nazwa lotniska w Caracas to Międzynarodowe Lotnisko w Maiquetía im. Simona Bolivara (Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar"), w związku z czym oznaczone jest na tablicach informacyjncyh wenezuelskich lotnisk jako Maiquetía, a nie Caracas.  

   

  OSTRZEŻENIE

   

  W przypadku sytuacji nadzwyczajnej, kiedy zostanie ogłoszony w kraju stan alarmowy, kryzysowy prosimy o niezwłoczny kontakt z Ambasadą RP. Zawsze jest warto mieć przy sobie dane kontaktowe do naszej placówki, jak również do innych placówek krajów Unii Europejskiej. W przypadku podwyższonego zagrożenia zachęcamy do organizowania się w większe grupy rodzin, znajomych i do przygotowania zapasów jedzenia, najpotrzebniejszych produktów, środków czystości, leków na kilka dni.

   

   


   

  KARAIBY

   

  BEZWIZOWY RUCH NA KARAIBACH

   

  W związku z zawarciem dwustronnych Umów o zniesieniu obowiązku wizowego przy podróżach krótkoterminowych między państwami UE a następującymi państwami:  Barbados oraz Saint Kitts i Nevis, z dniem 28.05.2009 obywatele polscy mogą podróżować do wymienionych państw bez wizy na podstawie paszportu (paszporty zwykłe, służbowe i dyplomatyczne). Na terytorium każdego z tych państw obywatele polscy mogą przebywać maksymalnie przez trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu na terytorium danego państwa. Pobyty bezwizowe nie dotyczą przyjazdów w celach zarobkowych i na pobyt stały. Na takich samych zasadach na terytorium RP mogą wjeżdżać obywatele ww. państw.

   

  Poniżej znajdują się informacje nt. zasad wjazdu do pozostałych krajów należących do kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Caracas:

  Dominika - pobyt bez wizy do 21 dni

  Grenada - pobyt bez wizy do 30 dni

  Gujana - wymagana wiza

  Jamajka - pobyt bez wizy do 30 dni

  St. Vincent i Grenadyny - wjazd bez wizy, ale należy okreslić czas pobytu

  Surinam - wymagana wiza

  Trynidad i Tobago - pobyt bez wizy do 30 dni

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: