close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TŁUMACZE

 • W celu uzyskania listy tłumaczy prosimy o kontakt z urzędem konsularnym pod adresem: caracas.amb.wk@msz.gov.pl
   
   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka hiszpańskiego na język polski i z języka polskiego na język hiszpański. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia. Konsul przyjmie jedynie te dokumenty do obrotu prawnego w Polsce, które zostały opatrzone pieczęcią Apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wenezueli.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Wenezueli, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

    

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: