close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STUDIA W POLSCE

 •  

  Ready, Study, Go! Poland

   

  W jednym miejscu w sieci, na nowej stronie www.go-poland.pl obcokrajowcy zainteresowani podjęciem studiów w Polsce znajdą wszelkie niezbędne informacje.

   

   

   

   

  Istotnym elementem strony jest wyszukiwarka kierunków studiów prowadzonych w Polsce w językach obcych („Studyfinder”) na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w tym kursów typu „non-degree”. Aplikacja ta jest narzędziem unikatowym w polskich warunkach, gdyż za jej redakcję w czasie rzeczywistym odpowiada każda uczelnia akademicka (zarówno publiczna, jak i niepubliczna), indywidualnie w zakresie własnej oferty (przez program w języku obcym należy rozumieć program umożliwiający studiowanie osobie, która nie posługuje się językiem polskim). W bazie w chwili startu strony znajduje się już przeszło 500 programów studiów.

   

  Serdecznie zapraszamy na stronę www.go-poland.pl

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższym czasie przewiduje rozbudowę strony o nowe funkcjonalności (w tym o kolejne wersje językowe – obok istniejącej już wersji anglo- i portugalskojęzycznej).

   

  Przydatne linki:

  www.go-poland.pl

  https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ready-study-go-poland-nowy-portal-dla-cudzoziemcow-wybierajacych-studia-w.html

  http://www.nauka.gov.pl/ready-study-go-poland-research-go-poland/

  http://www.nauka.gov.pl/en/polish-science-news/the-new-edition-of-the-ready-study-go-poland-campaign.html

  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-odslona-kampanii-ready-study-go-poland.html

  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-polsko-indyjskiego-konkursu-na-wymiane-osobowa-na-lata-2014-2016.html

  http://www.nauka.gov.pl/en/

  http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

   

   

   

  STUDIA W POLSCE - INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW 

   

  Dobiegły końca prace nad nową odsłoną strony internetowej www.go-poland.pl, której grupą docelową są obcokrajowcy zainteresowani podjęciem studiów w Polsce. Celem strony jest zaprezentowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do studiowania oraz prezentacja oferty edukacyjnej uczelni prowadzących studia w językach obcych. Strona stanowi element kampanii promocyjnej „Ready, Study, Go! Poland”.

   

  Na stronie znajduje się wyszukiwarka kierunków studiów prowadzonych w Polsce w językach obcych („Studyfinder”) na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w tym kursów typu „non-degree”. Aplikacja ta jest na bieżąco uaktualniana przez polskie uczelnie. Na stronie można znaleźć informacje  dot. ponad  500 programów studiów.

   

  Informacje związane z bieżącą realizacją ministerialnej kampanii „Ready, Study, Go! Poland”, w tym te dotyczące udziału w targach i konferencjach, znajdują się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/ready-study-go-poland-research-go-poland/ Przekazujemy również link do komunikatu w wersji angielskiej:

   

  http://www.nauka.gov.pl/en/polish-science-news/the-new-edition-of-the-ready-study-go-poland-campaign.html

   

   

   

  Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) nie posiadających polskiego obywatelstwa podejmujących kształcenie w Polsce

   

   

  FORMY I POZIOMY KSZTAŁCENIA W POLSCE

   

  1. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają od 6 do 8 semestrów, inżynierskie 7 lub 8 semestrów i kończą się uzyskaniem odpowiednio dyplomu licencjata lub inżyniera.
  2. Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. 
  3. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat. Wyjątek stanowią studia w akademiach medycznych (kierunek lekarski 6 lat + 13 miesięcy obowiązkowego stażu medycznego, stomatologia i farmacja 5 lat + 12 miesięczny obowiązkowy staż).
  4. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) trwają maksymalnie 4 lata.
  5. Studia podyplomowe. Przeznaczone dla osób,które posiadają tytuł magistra

   

  WARUNKI KSZTAŁCENIE W POLSCE

   

   

  1. Należy przedstawić w szkole wyższej oryginały dokumentów zalegalizowane w kraju wydania (świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania; dyplomu ukończenia studiów wyższych)
  2. Należy zalegalizować pobyt w Polsce na czas określony. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie komórki organizacyjne w szkołach wyższych.
  3. Przedstawić aktualne świadectwo zdrowia zaświadczające o tym, że dana osoba może podjąć kształcenie w Polsce.
  4. Osoby, które rozpoczynają kształcenie w Polsce, a w chwili przyjazdu do Polski są niepełnoletnie, przedstawiają potwierdzoną przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd do Polski w celu podjęcia studiów wyższych.
  5. Należy mieć ze sobą wykupioną na okres pobytu w Polsce polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia w Polsce. Osoby pochodzące z państw Unii Europejskiej o ile podlegają ubezpieczeniu w swoim kraju muszą posiadać druk Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby, które nie mają ww. dokumentów mogą ubezpieczyć się dobrowolnie poprzez zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składkę ubezpieczenia dobrowolnego za osoby o udokumentowanym polskim pochodzeniu (opinia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej) - studentów lub uczestników studiów doktoranckich - opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna, w której odbywają kształcenie.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

   

  1. Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Cudzoziemców kształcących się w polskich szkołach wyższych obowiązuje przestrzeganie regulaminów obowiązujących w danej szkole wyższej.
  2. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym kształcenia cudzoziemców (w tym również narodowości polskiej) w Polsce jest ustawa z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (art.43) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych  i pracach rozwojowych, ze zmianami.

  Obydwa akty prawne do wglądu w szkołach wyższych.

   

   

   

  1. Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce w języku polskim 
  2. Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce w innych językach
  3. Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia
  4. Oświadczenie
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: