close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 • Uprzejmie informuje się, że z dniem 1 lipca 2019r. wprowadzona została korekta i forma naliczania opłat za czynności konsularne zgodnie z Regulacją DICOM. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. 

   

  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

  Opłaty przyjmowane są odpowiednio wcześniej przelewem bankowym oraz w kasie w gotówce w momencie składania wniosku. Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

  TABELA OPŁAT KONSULANYCH- pozycje wybrane

  Opłaty obowiązują od 1.07.2019.
   

  Czynność konsularna

  Opłata w Bs.F.

  Opłata w USD

  Wniosek o poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

  612.730,-

  91

  Wniosek o nadanie obywatelstwa

  2.757.284,-

  409

  Wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

  49.500,-

  59

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia

  29.700,-

  35

  Poświadczenie kopii

  229.774,-

  35

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego

  108.900,-

  129

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego osobie, która w dniu złożenia wniosku miała ukończone 70 lat

  0

  0

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego emerytom, rencistom, młodzieży uczącej się i studentom do 26 roku życia

  54.450,-

  65

  Wniosek i wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu do 13 roku życia

   

  34.650,-

   

   

  41

   

   

  Paszport tymczasowy

  39.600,-

  47

  Wiza Schengen/krajowa

  459.548,-

  69

  Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

  19.800,-

  24

   

  Istnieje dodatkowa opłata w wysokości 50USD za spedycję od czynności konsularnej wykonywanej na rzecz krajów akredytacji, innych niż Wenezuela.

   

  Opłaty w Bs.F. pobierane są w gotówce, depozytem bankowym bądź przelewem na konto Ambasady w Banco Nacional de Credito; koniecznie jest okazanie dowodu wpłaty.

   

  Embajada de Polonia, RIF G-20003993-0

  0191 0154 17 2100181961

   

   

  Opłaty w USD pobierane są w gotówce podczas spotkania konsularnego bądź za pośrednictwem przelewu na nasze konto (o szczegóły prosimy o kontakt).

   

  W celu pobrania pełnej Tabeli Opłat Konsularnych proszę kliknąć: https://www.msz.gov.pl/resource/71103394-50a3-43b0-b086-f7c1a04ab89f:JCR

   

   

   

   Ambasada nie pokrywa kosztów przelewu. Podczas zlecania przelewu, prosimy o zwrócenie uwagi na klauzulę kosztową, tak aby odbiorca otrzymał pełną wskazaną kwotę. 

   

  Czynność konsularna nie zostanie zrealizowania w przypadku otrzymania niepełnej sumy.

   

  Ambasada nie pokrywa kosztów przesłania dokumentów pocztą.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: